Nie je dobré zúfať si nad pokrokom.

Vitajte na mojej webovej stránke

Tu by som chcel sprístupniť nietoré moje publikované články v časopise Rodina a škola, neskôr by som tu chcel publikovať aj nové veci. Ďalej plánujem tiež zverejniť aj niektoré príspevky, ktoré som preložil zo zahraničých publikácií.

 

Zverejnené články

20.12.2009 12:25

Školáci, školy a voľný čas

Článok zverejnený v časopise Rodina a škola v.číslach 9 (str.12) a 10 (str.23), november a december 2003 Aktivity vo...
20.12.2009 12:20

Niektoré aspekty rodinnej výchovy a drogovej závislosti

Článok zverejnený v časopise Rodina a škola č. 1, január 2002, str.10 K najrozšírenejším závislostiam u nás patria...
20.12.2009 12:15

Mobbing - šikanovanie na pracovisku

Článok zverejnený v časopise Rodina a škola č. 8 a 9, október a november 2001, str.12 Podľa švédskeho sociológa Heinza...
20.12.2009 12:10

... ešte niečo o šikanovaní

Článok zverejnený v časopise Rodina a škola č.7, október 2000, str.13 Ako pokračovaním môjho článku v...
20.12.2009 12:00

Agresivita a šikanovanie v našej spoločnosti

Článok zverejnený v časopise Rodina a škola č.8, október 1999, str.12 V dnešnej spoločnosti sa často diskutuje o...

Kontakt

Mgr. Gabriel HORVÁTH

horvath@topolcany.net

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Webové stránky jednoducho a zadarmo Webnode